Vi har drop-in for vaksinering:

UKE 43:  22., 23. og 24.10 fra kl. 09.00 -11.00 og 13.00-14.00

FRA UKE 44: tirsd. og torsd. fra kl. 09.00 - 11. 00 og 13.00-14. 00