Vi kan nå tilby bestilling av time på sms og via vår hjemmeside. Vi håper dette vil bidra til å gjøre det lettere å nå oss samt gi mindre kø på telefonen i telefontiden.